content top
Cassovia Cup Budimír...
Cassovia Cup Budimír
Športový klub Budimír Vás všetkých srdečne pozýva na ďalší pretek v rámci seriálu CASSOVIE CUPU dňa 29.augusta v Budimíre. Na jazdcov čaká atraktívna trať, pre ich doprovody a divákov výborné občerstvenie. Rozlúčme sa s posledným prázdninovým víkendom spoločne na trati v...
MM SR v endure + MACEC Cup Budimír...
MM SR v endure + MACEC Cup Budimír
Športový klub Budimír v spolupráci s Enduroclubom Tepličany a Enduroclubom Kavečany pozývajú všetkých nadšencov terénnych motocyklov v dnoch 3.-4.júla na druhé tohtoročné enduro v sezóne 2010. Po viac ako roku sa vrátime na „známe“ miesto činu. „Známe“ preto, lebo po minuloročnom...
CASSOVIA CUP – zápisnica zo zasad...
CASSOVIA CUP – zápisnica zo zasadania výborov klubov
Dňa 17.11.2009 zasadal výbor klubov Cassovie Cup-u v zložení: prítomní na schôdzi – pp Leskovjanský, Ihnát, Grega, Mačajová, Sucharda, Čonka, Grossman, Papčo, Vejačková, Kolibár, Burčák. Na zasadnutí sa odsúhlasil: postupový kľúč, rozdelenie tried CX, kalendár na sezónu...